jm-kinderopvang.nl

Op onze peuteropvang kunt u reken​en op goede zorg voor uw kind, in een veilige, liefdevolle omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. Onze peuteropvang is geschikt voor maximaal 12 kinderen tegelijkertijd. Indien er meer dan 8 kinderen aanwezig zijn, zullen er 2 pedagogisch medewerksters aanwezig zijn. Zo is er is altijd iemand die tijd heeft voor uw zoon of dochter. Spelenderwijs helpen we de kinderen te leren en de wereld te ontdekken. Dit doen wij door middel van het VVE-programma speciaal voor Peuters: Uk en Puk. In ons Pedagogisch beleidsplan en het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid staat wat u van ons kunt verwachten.

Uw zoon of dochter komt hier in contact met leeftijdgenootjes en spelenderwijs wordt hij of zij voorbereid op de basisschool. Wij hebben een samenwerking met Basisschool “Eben Haëzer” te Sint Jansklooster. Hierbij zetten we ons gezamenlijk in om een zo optimale doorgaande lijn richting de basisschool te creëren. Er is regelmatig overleg met de onderbouwleerkrachten om qua onderwijs de peuters een goede start mee te geven op het basisonderwijs. 

Op onze peuteropvang zijn kinderen vanaf 2 jaar van harte welkom. Voor 2-jarigen geldt er een minimale afname van 2 dagdelen per week. Voor 3-jarigen adviseren wij 3 dagdelen, vanwege de continuïteit en het leerproces die de peuters doormaken. Tevens geeft een vaste groep rust en regelmaat aan de peuters, omdat ze weten waar ze aan toe zijn. Ook maakt dit de overgang naar de basisschool, wat kleiner. Een dagdeel is van 8:45 – 12:15. (afwijkingen zijn in overleg mogelijk)

Op de peuteropvang wordt gewerkt met 40-weken contracten. Indien u meer weken op jaarbasis wilt, is dit bespreekbaar. Er wordt vooraf met u afgestemd welke dagen uw kind komt, er geldt een minimale afname van 2 dagdelen per week. U kunt voor de start van de peuteropvang vrijblijvend een proefochtend afnemen.

Tarieven peuteropvang

Voor 2 dagdelen betaalt u € 168,00 per maand. Hiervoor kunt u een teruggave vragen via de kinderopvangtoeslag, u kunt een proefberekening maken om uit te rekenen wat uw maandelijkse eigen bijdrage wordt.

De voorwaarden van de kinderopvangtoeslag zijn via deze link te bekijken. Voor vragen over de kinderopvangtoeslag of de peuteropvang kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

GGD IJsselland

Jaarlijks controleert de GGD of alle kinderopvangorganisaties werken volgens de Wet Kinderopvang. Aan de hand van de bevindingen, volgt er een rapportage. De rapporten van de KDV “Eben Haëzer” zijn hieronder in te zien.