jm-kinderopvang.nl

Op de buitenschoolse opvang (BSO) van J/M Kinderopvang kunt u rekenen op goede opvang voor uw kind, in een veilige, gezellige en liefdevolle omgeving. Het is een ontspannen plek waar kinderen samen met leeftijdsgenootjes genieten van hun vrije tijd.

Begint uw werkdag vroeg of eindigt deze laat, dan is de BSO een uitkomst. Uw kind kan hier, voor- en na schooltijd, in alle rust nog spelen met andere kinderen. In samenwerking met basisschool “Eben Haezer” mag er gebruik gemaakt worden van het schoolplein.

Op de BSO zijn verschillende contracten af te sluiten. Er kan gekozen worden voor een 40-weken contract, waarbij u alleen schoolweken opvang nodig bent of een 48-weken contract, waarbij u 40 schoolweken en 8 weken vakantieopvang afneemt.

Er kan helaas niet (meer) gekozen worden voor een flexibel contract. De Wet Kinderopvang geeft strikte regels omtrent de groepsruimte, aantal kinderen per pedagogisch medewerkster en hierdoor is de kans dat u, ondanks contract, alsnog geen opvang heeft.

GGD

De GGD inspecteert jaarlijks elke kinderopvangorganisatie. Tijdens dit bezoek wordt er gekeken of er volgens de Wet Kinderopvang gehandeld wordt. Hieruit volgt een rapportage, welke hieronder te bekijken is.

2015

2016

2017

2018