J/M Kinderopvang

Christelijk kinderdagverblijf in
Sint Jansklooster

U bent op zoek naar christelijke kinderopvang voor uw kind(eren) en wilt een goed gevoel hebben bij de opvang? Dan bent u bij J/M Kinderopvang in goede handen. Wij bieden opvang van 0-13 jaar op ons kinderdagverblijf, peuteropvang of BSO in Sint Jansklooster.

Veilig en vertrouwd

Ieder kind is bij ons van harte welkom! Uw kind krijgt alle aandacht die het nodig heeft, of het nu een knuffel is of samen een spelletje doen, de pedagogische medewerkers nemen hier rustig de tijd voor. Uw kind wordt opgevangen in een kleinschalige opvang door een klein team, hierdoor went uw kind sneller en hecht het zich beter aan de pedagogisch medewerker en voelt uw kind zich eerder thuis. U kunt er dan vanuit gaan dat er goed voor uw kind gezorgd wordt. Ook worden er verschillende activiteiten aangeboden die passend zijn bij de behoefte en ontwikkeling van de kinderen. Zo kunt u met een gerust hart gaan werken. 

Dagopvang

Wij zorgen dat uw kind spelenderwijs leert omgaan met andere kinderen, samen te spelen en de eerste vriendjes te maken. Dit alles gebeurt in een kindveilige groepsruimte en door deskundige begeleiding. Ieder kind leert en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Het is belangrijk om een situatie te creëren waarin kinderen de ruimte krijgen om zich op ieder ontwikkelingsgebied te ontplooien. Als een kind zijn eigen mogelijkheden en grenzen wil kunnen ontdekken dan is er een omgeving nodig die de kinderen veiligheid en vertrouwen geeft. In ons Pedagogisch beleidsplan staat uitgebreid beschreven hoe wij de kinderen zichzelf laten zijn en hoe wij hen stimuleren tot ontwikkeling. In ons beleidsplan veiligheid en gezondheid staat beschreven hoe wij garant staan dat uw kind veilig en vertrouwd bij ons wordt opgevangen. 

Christelijke identiteit

Al van jongs af aan komen kinderen op ons kinderdagverblijf in aanraking met het geloof. Wij bidden voor het eten en danken na het eten. Wij leren de kinderen christelijke kinderliedjes mee te zingen en lezen verhalen uit de peuterbijbel. Naast de thema’s die wij met ons programma Uk & Puk maken, hebben we ook christelijke thema’s waaronder de Schepping, De ark van Noach, David en Goliath, Jonah en de geboorte van Jezus. Door actief de verhalen voor te lezen, gerichte kleurplaten aan te bieden en te knutselen blijven kinderen zich deze verhalen herinneren.

Uw opvangbehoefte

Ieder kind, iedere werksituatie en dus iedere opvangbehoefte is anders. Als ouder wil je dat de opvang van je kind goed geregeld is. Wij zijn maandag tot en met vrijdag geopend van 6.30 uur tot 18.00 uur. U kunt aangeven op welke dagen u opvang nodig heeft en welke tijden dit zijn. 

Wij werken niet met vaste dagdelen, maar op basis van de uren die u nodig heeft! Een flexibel contract behoort momenteel ook nog tot de mogelijkheden. Wel bestaat de kans dat vanwege de personeelsbezetting er misschien geen plaats is op een moment dat u wel opvang nodig bent.

Heeft u een extra uurtje of dag nodig buiten het contract om? Daar rekenen wij geen hoger tarief voor.

GGD IJSSELLAND

Ieder jaar controleert de GGD of alle kinderopvangorganisaties werken volgens de wet Kinderopvang. Aan de hand van hun bevindingen wordt er een rapportage opgemaakt. De rapporten van J/M Kinderopvang zijn via deze link: Landelijk register kinderopvang in te zien!