J/M KINDEROPVANG VOOR PERSOONLIJKE EN KLEINSCHALIGE OPVANG

Bij J/M Kinderopvang kunt u terecht voor alle soorten opvang. U krijgt te maken met een betrokken team met veel kennis en ervaring. Werken met kinderen vraagt om passie, betrokkenheid en emotionele binding met het kind. Dit geldt voor gastouders en pedagogisch medewerkers voor de dagopvang, peuteropvang en BSO. Kinderopvang is voor een kind vaak de eerste plek buiten het gezin en eigen huis. Het is dus ontzettend belangrijk dat uw kind zich veilig en gelukkig voelt. Wat minstens zo belangrijk is, is dat u het gevoel heeft dat uw kind in goede handen is op de opvang en zich goed kan ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo en hierbij de juiste begeleiding en uitdaging krijgt.   

PROFESSIONELE GASTOUDEROPVANG

Bij J/M Kinderopvang vinden we het erg belangrijk dat onze bemiddelingsmedewerksters en onze gastouders pedagogisch goed geschoold zijn. Wij bieden jaarlijks meerdere cursussen aan om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Sommige cursussen zijn specifiek gericht op het verbeteren van de pedagogische kennis van gastouders en andere cursussen weer meer met specifiekere opvoedingsproblematiek. Elk jaar hebben we weer een ander aanbod.

DAGOPVANG, PEUTEROPVANG EN BSO

Op onze opvang in Sint Jansklooster kunt u terecht voor opvang van 0-13 jaar. Hierbij kunt u kiezen voor ons kinderdagverblijf en/of peuteropvang en/of BSO. Door de kleinschaligheid is er altijd tijd en aandacht voor uw kind. Spelenderwijs en met andere kinderen groeien kinderen in hun ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers staan voor u en uw kind klaar om hierbij te begeleiden en het kind te stimuleren om uitdagingen niet uit de weg te gaan.

GGD IJSSELLAND

Ieder jaar controleert de GGD of alle kinderopvangorganisaties werken volgens de wet Kinderopvang. Aan de hand van hun bevindingen wordt er een rapportage opgemaakt. De rapporten van J/M Kinderopvang zijn via deze link: Landelijk register kinderopvang in te zien!

Lees hier onze Privacy-verklaring