PEUTEROPVANG "EBEN HAËZER"

Op onze  peuteropvang komt uw kind in aanraking met andere kinderen, leren ze hun eerste vriendjes kennen. We bieden uw kind een leuke tijd. Zo maken we samen mooie knutselwerkjes, zitten we in de kring, maken we muziek en zingen we liedjes. Bij mooi weer spelen we buiten en bij slecht weer gaan we gymmen in de gymzaal. Zo bewegen we veel. Spelenderwijs helpen we de kinderen te leren en de wereld te ontdekken. Op onze peuteropvang kunt u reken​en op goede zorg voor uw kind, in een veilige en liefdevolle omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. 

UK EN PUK

Uw kind komt hier in contact met leeftijdgenootjes en spelenderwijs wordt hij of zij voorbereid op de basisschool. Dit doen wij door middel van het VVE-programma speciaal voor peuters: Uk en Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. In ons Pedagogisch beleidsplan en het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid staat wat u nog meer van ons kunt verwachten. 

VVE GECERTIFICEERDE LOCATIE

VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Al onze 5 pedagogisch medewerksters zijn gecertificeerd om als VVE-er te mogen werken. Wij werken met het programma Uk en Puk, waarbij de 5 ontwikkelingsdoelen spelenderwijs aan de peuters worden geleerd. Puk is de handpop die ingezet wordt in combinatie met de 11 thema’s.  Een methode met leuke activiteiten die goed passen bij de speelse manier waarop jonge kinderen al spelende leren. Middels deze methode kunnen we kinderen beter begeleiden en observeren, zodat we in kunnen springen om achterstanden in te halen en te voorkomen. Voor kinderen waarvan we denken dat ze baat hebben bij VVE, kunnen we dit voorleggen aan de GGD-jeugdverpleegkundige en anoniem onze zorgen voordragen en hierin tips ontvangen. Zij komt iedere 6 weken langs. Indien zij onze zorgen/twijfel deelt, kan zij langskomen voor een observatie van het betreffende kind. Dit gaat uiteraard alleen gebeuren als ouders hiervoor toestemming geven. De GGD-jeugdverpleegkundige kan, op basis van haar bevindingen, een VVE-indicatie afgeven. Dit houdt in dat het kind 16 uur per week naar de peuteropvang mag komen, waarvan de gemeente 9 uur betaald.

DOORGAANDE LEERLIJN RICHTING DE BASISSCHOOL

Wij hebben een samenwerking met Basisschool “Eben Haëzer” te Sint Jansklooster. Hierbij zetten we ons gezamenlijk in om een zo optimale doorgaande leerlijn richting de basisschool te creëren. Er is regelmatig overleg met de onderbouwleerkrachten en de ib-er  om qua onderwijs de peuters een goede start mee te geven op het basisonderwijs. 

Op onze peuteropvang zijn kinderen vanaf 2 jaar van harte welkom. Voor 2-jarigen geldt er een minimale afname van 2 dagdelen per week. Voor 3-jarigen adviseren wij 3 dagdelen, vanwege de continuïteit en het leerproces die de peuters doormaken. We bieden zoveel mogelijk regelmaat en structuur aan aan de peuters, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ook maakt dit de overgang naar de basisschool kleiner. 

MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN

Op de peuteropvang wordt gewerkt met 40-weken contracten. Er wordt vooraf met u afgestemd welke dagen uw kind komt. Er geldt een minimale afname van 2 dagdelen per week. U kunt voor de start van de peuteropvang vrijblijvend een proefochtend afnemen. U kunt uw kind brengen tussen 8.30 – 8.45 en weer ophalen tussen 12.15 – 12.30 uur. 

Per dagdeel betaalt u € 114,75 per maand. Hiervoor kunt u een teruggave vragen via de kinderopvangtoeslag. U kunt een proefberekening maken om uit te rekenen wat uw maandelijkse eigen bijdrage wordt. De voorwaarden van de kinderopvangtoeslag zijn via deze link te bekijken. Voor vragen over de kinderopvangtoeslag of de peuteropvang kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u of uw partner niet werkt of u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente Steenwijkerland. Wij kunnen dit voor u aanvragen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en/of voor een berekening van de hoogte van de bijdrage.

GGD IJSSELLAND

Ieder jaar controleert de GGD of alle kinderopvangorganisaties werken volgens de wet Kinderopvang. Aan de hand van hun bevindingen wordt er een rapportage opgemaakt.

De rapporten van de KDV “Eben Haëzer” zijn via onderstaande link in te zien.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=117619